Vevőhitel-biztosítás

Általános feltételek

A biztosító vállalja, hogy a kockázatviselés tartama alatt a biztosítási események közvetlen és kizárólagos következményeként előálló azon kárt, amely az adós fizetési kötelezettségének nemteljesítéséből ered, a biztosítási szerződésben meghatározott feltételek szerint a biztosított részére megfizeti.

Exportcélú vevőhitel (a továbbiakban megállapodás) típusai:

  • Bankközi hitelkeret: magyar áruk és szolgáltatások exportjának finanszírozására a biztosított és a külföldi hitelintézet mint adós által megkötött keretmegállapodás több export ügyletreb)
  • Bankközi kötött hitel: magyar áruk és szolgáltatások exportjának finanszírozására a biztosított és a külföldi hitelintézet mint adós által megkötött megállapodás egy export ügyletrec)
  • Vevőhitel: magyar áruk és szolgáltatások exportjának finanszírozására a biztosított és a vevő/megrendelő mint adós által megkötött megállapodás egy export ügyletre

»Érdeklődöm a termék iránt