Budapest Bank- ING Biztosító Relax Hitelprogram

Az ING Biztosító Zrt., a Budapest Bank Nyrt. pénzügyi szolgáltatásának közvetítőjeként  a hazai piacon népszerű forint- és devizaalapú adósságrendező- szabadfelhasználású és lakásvásárlási hitelt ajánl Önnek.

A Budapest Bank Nyrt. az ING Biztosító Zrt. biztosítási ügynöke.

Jövőbeli terveink megvalósításához szükségünk lehet hitelre, ami jelentős mértékben és hosszú távra meghatározza kiadásainkat. Amikor a jövőnkről döntünk, gondolnunk kell családunk jövőjére is. Az életbiztosítással egybekötött Relax jelzáloghitelek azért születtek, hogy Ön és családja biztonságban érezhesse magát a felvett hitel futamideje alatt. Az életbiztosítással egybekötött jelzáloghitelek az életbiztosítás révén a biztonság és nyugalom érzését kínálják Önnek.

A hitelprogram összetevői:

 • jelzálogfedezet mellett nyújtott forint- és devizaalapú hitelek
 • tőketörlesztés életbiztosítási szolgáltatással.

Hogy működik az életbiztosítással kombinált RELAX Jelzáloghitel?

A Relax Jelzáloghitel egy olyan kombinált termék, mely esetben Ön a hitel felvételével együtt egy életbiztosítási szerződést köt, amelynek biztosítási összege megegyezik a kölcsön forintösszegével. Az Életbiztosítási szerződés elsődleges haláleseti és lejárati kedvezményezettje a Bank a mindenkor fennálló tőketartozás és járulékai (kamat, késedelmi kamat, stb.) erejéig. 

A kölcsöne havi tőkerészének megfelelő összeget Ön életbiztosítási díjként fizeti meg az ING Biztosítónak, melyet a cég életbiztosításban halmoz fel. A futamidő végén a biztosító a biztosítási szolgáltatás értékét egyösszegben fizeti ki közvetlenül a banknak, melyet a bank az Ön tőketartozására számol el az Ön forintban meghatározott hiteltartozása mértékéig. 

Az ING Biztosító befektetési tevékenysége révén elért többlethozam növeli a biztosításában összegyűjtött összeget, így pénze megtakarításként kamatozik. A biztosító kifizetésének eredményeképpen a kölcsöntartozás lecsökkenhet, teljes egészében megszűnhet, de az is előfordulhat, hogy a biztosító szolgáltatása meghaladja a bank felé fennálló tartozás lejáratkori forintösszegét, mely esetben a fennmaradó összeget Ön vagy az Ön által megjelölt másodlagos kedvezményezett kapja meg. 

Amennyiben (devizahitelek esetén, az árfolyamváltozások kedvezőtlen alakulásakor) az Életbiztosítási szerződés lejáratakor a Biztosító által Bank részére megfizetett biztosítási összeg nem fedezi az Ön Banknál fennálló valamennyi tartozását, úgy Önnek lehetősége van a fennmaradó tartozást egy összegben megfizetni, vagy a Bank azt - annuitásos kamatszámítás alkalmazása mellett - a szerződésben szereplő kamattal a lejárattól számított egy évre átütemezi.

 • A bank számára a hitel futamideje alatt Önnek csak a kamatot kell fizetni.
 • Az életbiztosítás további szolgáltatása, hogy váratlan tragédia (haláleset bekövetkezte) esetén mentesítheti a családot a tartozás megfizetése alól. (Az életbiztosításra vonatkozó részletes feltételeket az ING Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata és a 353 jelű Hitel fedezetéül szolgáló vegyes életbiztosítás feltételei tartalmazzák.)
 • Ön rokkantságra szóló kiegészítő biztosításokat is választhat, amelyek garantálják a kamat - és a tőketörlesztést betegség vagy baleset következtében tartósan lecsökkent munkaképesség esetén is.
 • Az életbiztosításnak köszönhetően Ön jogosult lehet akár évi 100.000 Ft-os adókedvezményre is a személyi jövedelemadóra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Az igénylés feltételei - az alábbi eltérésekkel - megegyeznek a piaci Lakásvásárlási, Szabad felhasználású és Adósságrendező Hitelre  vonatkozó feltételekkel. (A standard igénylés feltételeihez kérje személyes hiteltanácsadónk segítségét.) Az eltérő feltételek az alábbiak:

 • Önnek a biztosítási szerződésre is ajánlatot kell tennie.
 • Az életbiztosítással egybekötött jelzáloghitelek esetén a minimum futamidő 5 év.

Kik lesznek a biztosítás szereplői?

 • Biztosító: ING Biztosító Zrt.
 • Biztosított személy: minden esetben a kölcsön igénylője
 • A biztosítás szerződője (díjfizetője): minden esetben a biztosított személy, azaz a kölcsön igénylője
 • A biztosítás elsődleges kedvezményezettje: Budapest Bank Nyrt.
 • A biztosítás másodlagos kedvezményezettje(i): az Ön által meghatározott személyek

Jelzáloghiteleinket kockázat alapon árazzuk, ezért különböző termékkategóriákat alakítottunk ki. A termékkategóriák lényege, hogy az elvégzett hitelképesség vizsgálat és ingatlanvizsgálat alapján az egyes ügyletekre vonatkozóan más-más termékkategória kerül meghatározásra. A termékkategóriák különböző kondíciókat is jelentenek.  

Mi befolyásolhatja, hogy Ön mely termékkategóriára jogosult? Pl. fizetési szokásai, hitelképessége stb. Felhívjuk figyelmét, hogy a végső termékkategória meghatározása az elvégzett hitelbírálat függvénye. Ez alapján előfordulhat, hogy a hitelbírálat elvégzése után más ajánlatot kap, mint amit a hiteligénylés benyújtásakor ajánlottak Önnek.

Milyen célra vehető igénybe a Relax Jelzáloghitel?

Adósságrendező Hitellel kiválthatja meglévő tartozásait, úgy, hogy közben akár havi terhei is jelentősen csökkennek! Például milyen tartozások kiváltására szolgál?

 • jelzáloghitelek
 • személyi kölcsönök
 • gépjárműhitelek
 • hitelkártya-tartozások
 • folyószámlahitelek
 • áruvásárlási hitelek
 • önkormányzati kölcsönök
 • felhalmozott közüzemi tartozások
 • illeték vagy adótartozások
 • munkáltatói kölcsönök
 • egyéb hitelek

»Érdeklődöm a termék iránt