Felelősségbiztosítás

Általános felelősségbiztosítás

Felelősségbiztosítás E biztosítási módozat alapján, a biztosító megtéríti a biztosított - mint a szerződésben megjelölt tevékenység folytatója, telephely, részleg, munkahely, üzlet fenntartója és üzemeltetője - által szerződésen kívül okozott mindazon személyi sérüléses és tárgyrongálási károkat, melyekért a biztosított a magyar jog szabályai alapján kártérítési kötelezettséggel tartozik.

Bérlői vagy bérbeadói

A bérbeadói felelősségbiztosítás biztosítási eseménye az a káresemény, amelynek során a biztosított a biztosítási szerződésben megjelölt bérlemény(ek) bérbeadójaként a bérleti szerződés megszegésével kárt okoz a bérlőnek.

A biztosító kizárólag a tűz, a robbanás, a vízvezeték vagy csatorna törése, a technológiai csővezeték törése, a kiömlő víz vagy gőz, valamint a tűzoltó berendezés kilyukadása okozta károk miatti bérlői kárfelelősségi igények megtérítésére vállal kötelezettséget VISSZA

Ebtartói felelősségbiztosítás

Felelősségbiztosítás Az ebek gazdái ebtartói felelősségbiztosítás alkalmazásával védekezhetnek szeretett állataik által elkövetett károk enyhítésére.


»Érdeklődöm a termék iránt