Faktoring

A faktoring szolgáltatás igénybevétele esetén az Ön cége:

 • egyszerű és gyors forgóeszköz-finanszírozáshoz jut tárgyi biztosíték nélkül
 • a vevői nemfizetésből eredő kockázata mérséklődik
 • adminisztrációs feladatai és működési költségei csökkennek

Faktoringgal kapcsolatos fogalmak

 • Belföldi faktoring: Belföldi értékesítésből keletkező vevőkövetelések megvásárlása.
 • Biztosított faktoring: A faktorcég hitelbiztosító bevonásával csökkenti a vevő nemfizetésének kockázatát. Ebben az esetben a faktorcég nem élhet visszkereseti jogával.
 • Engedményezési szerződés: Olyan szerződés, amelyben az eredeti jogosult (engedményező) a követelését átruházza másra.
 • Engedményezési záradékszöveg: Az engedményezés megerősítése, írásos utasítás a vevőnek, hogy a faktornak fizessen. Legtöbbször a kereskedelmi számlára kerül rávezetésre.
 • Export faktoring: Export értékesítésből származó vevőkövetelések megelőlegezése.
 • Faktordíj: A számlaérték százalékában megállapított díj, amit a számlakövetelések kezeléséért számítunk fel. Mértékét egyedileg állapítjuk meg, de általában 0,5-2% között mozog.
 • Faktoring (=faktorálás): A faktoring egy olyan komplex pénzügyi szolgáltatás, amely során a Faktor megvásárolja ügyfele vevőkkel szembeni számlaköveteléseit, pontos nyilvántartást vezet azokról, és elvégzi a beszedéshez kapcsolódó feladatokat.
 • Kamat marzs: A hitelezési kockázat átvállalásának fejében kerül felszámításra. Mértéke jellemzően a banki rövid lejáratú hiteleknél valamivel magasabb.
 • Követelésállomány: Az ügyfél által benyújtott számlák összegének aktuális egyenlege.
 • Megelőlegezés mértéke: A bruttó számlaérték meghatározott százaléka, amit a faktorcég a követelés esedékessége előtt kifizet a szállítónak.
 • Megelőlegezhető állomány: A faktorcég által megvásárolt és pénzügyileg még nem rendezett nyitott követelések állománya, csökkentve a nem megelőlegezhető követelések értékével.
 • Szállító: A faktorcég ügyfele.
 • Szállítói limit: Adott ügyfél számára megengedett követelés megelőlegezés maximális összege.
 • Vevő: A faktorügylet harmadik szereplője, jellemzően a faktorálásban rejlő hitelezési kockázat "hordozója".
 • Vevőlimit: Adott adós vonatkozásában a megelőlegezhető követelésállomány felső határa.
 • Visszkereset: A faktorcég lehetősége arra, hogy egyoldalú nyilatkozatára a követelés eladója (szállító) visszavásárolja tőle a kifizetetlen követelést.
 • Visszkeresetes faktoring: Faktoring szolgáltatás, amelyben a faktor cég jogosult visszavásároltatni ügyfelével a faktorált követelést.

»Érdeklődöm a termék iránt