Épületbiztosítás

Épületbiztosítás A legtöbb hazai biztosítótársaság rendelkezik, olyan komplett vagyonbiztosítási csomaggal, mely kimondottan a kis és közepes vállalkozások vagyonbiztosítási igényeit elégítik ki. Ezek a biztosítások jellemzően modul rendszerűek, azaz a szolgáltatások rugalmasan igazíthatók az igényeknek megfelelően. Ezt a biztosítási módozatot ajánljuk azon termelő, kereskedelmi ill. szolgáltató vállalkozásoknak, melyek vagyonértéke a néhány 10 millió forinttól a néhány 100 millió forintig terjed.

Tűz és elemi károk, üveg biztosítás

 • Tűz: tűz alatt olyan tűzesetet kell érteni, mely nem rendeltetésszerű tűztérben keletkezik, vagy ott keletkezik, de azt elhagyja és önerőből továbbterjedni képes.
 • Villámcsapás: villámcsapás kárnak kell tekinteni azokat a károkat, amelyeket a becsapódó villám erő- és hőhatása okoz a biztosított épületekben vagy a szabadban tárolt vagyontárgyakban, illetve az épületbe becsapódó villámcsapás az épületen belül elhelyezett biztosított vagyontárgyakban okoz kárt.
 • Villámcsapás másodlagos hatásai: a biztosító megtéríti a biztosított vagyontárgyakban, a villámcsapás miatti túlfeszültség vagy indukció által okozott károkat.
 • Vihar: az a biztosítási esemény, amelynek bekövetkezése esetén a károkat, legalább 15 m/s sebességű szél nyomó- és szívóhatása, illetve a vihar által sodort tárgyak a biztosított vagyontárgyakban okoznak.
 • Árvíz: biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a biztosító azokat a károkat, amelyeket a felszíni élővizek és az azokba nyílt torkolattal csatlakozó csatornák és tavak áradása az árvízvédelmi töltések, gátak átlépésével a kockázatviselés helyén a biztosított vagyontárgyakban okozott.
 • Belvíz: biztosítási esemény, ha árvíz, vagy felhőszakadás folytán a felgyülemlett csapadék, vagy feltörő talajvíz a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz.
 • Vízvezetéktörés: vezetékes víz kár, a biztosított vagyontárgyak azon kára, amelyeket az épületen belüli, valamint a biztosított ingatlanon lévő, épületen kívüli használati víz, szennyvíz és csapadékvíz be- és elvezető vezetékeiből és a hozzájuk csatlakozó vízvezeték-, melegvíz-szolgáltató- és központi fűtés rendszerekből, valamint az ezekhez csatlakozó tartozékokból, szerelvényekből és készülékekből bármilyen okból kilépő víz vagy gőz okoz.
 • Üvegtörés: biztosítási eseménynek minősül a biztosított épületek szerkezetileg beépített, valamint a külső és belső nyílászárók egyrétegű síküvegei, katedrál- és drótüvegei, valamint hőszigetelő üvegezései, amelyek táblamérete legfeljebb 3m2. Külön megállapodás alapján biztosítható minden egyéb üvegezés is.

Betörés és lopás

 • Lopás a biztosítási esemény, ha az elkövető a lopás során a biztosított vagyontárgyakat tartalmazó lezárt helyiségbe:
  • a nyílászárók be- vagy feltörésével, fal, födém vagy tető kibontásával erőszakos módon hatolt be
  • nehezítő akadályok elhárítása után, közlekedésre nem megengedett, illetve alkalmatlan meglevő nyíláson (pl. szellőzőnyílás) keresztül hatolt be
  • zárás előtt a helyiségben elrejtőzött, és zárás után az előző pontokban foglaltak szerint távozott
  • eredeti vagy kulcsmásolat használatával jutott be, úgy, hogy a kulcsokhoz az előbbi pontok szerint
  • egy másik épület helyiségébe, illetve ugyanazon épület más helyiségébe történő betöréses lopás vagy a kulcs megszerzésére irányuló rablás útján jutott
 • Rablás: a biztosítási esemény, ha az elkövető a biztosított vagyontárgyakat jogtalan eltulajdonítás végett úgy veszi el mástól, hogy evégből valaki ellen erőszakot, avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetőleg valakit öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyez.
 • Vandalizmus: a biztosítási esemény, ha az elkövető a betöréses lopás során a biztosított vagyontárgyakat tartalmazó lezárt helyiségbe
 • Küldöttrablás: a biztosítási esemény, amikor az áru- és pénzszállítók (küldöttek) ellen a biztosítási szerződésben megjelölt működési (szállítási) területen, de mindenképpen Magyarország területén belül elkövetett rablás miatti károk. Küldött lehet maga a biztosított, annak alkalmazottja és megbízottja.

Építési, szerelési biztosítás

Az építési időszak alatt a még nem teljesen kész építmény nagy mértékben ki van téve a természeti erők csapásainak, rosszindulatú rongálásoknak, hanyagságnak, stb. Az általunk forgalmazott építés- és szerelésbiztosításifedezetek lehetőséget teremtenek az ilyen jellegű magas kockázatok kizárására.

Építés- és szerelésbiztosítási termékpalettánk:

 • Contractors' All Risks (C.A.R.) építkezések összkockázatú biztosítása
 • Erection All Risks (E.A.R.) szerelések összkockázatú biztosítása
 • Családi házak építésbiztosítása

»Érdeklődöm a termék iránt