Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás (KGFB)

Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás (KGFB) Minden Magyarországon közúti forgalomba helyezett gépjárműnek rendelkeznie kell ezzel a biztosítással. Fedezete azokra a káreseményekre vonatkozik, melyeket a szerződő okoz más gépjárművekben, illetve vagyontárgyakban. Érvényes GFB biztosítással kell rendelkeznie annak a gjm-nek is, amelyik javítószervízben, autókereskedőnél, illetőleg bárhol áll, de nincs kivonva a forgalomból. Természetesen lehetőség van a gjm. 6 hónapos ideiglenes forgalomból történő kivonására, és ez alatt az idő alatt sem súlyadót, sem GFB biztosítást nem kell fizetni. A forgalomba helyezéskor természetesen új GFB szerződést kell kötni valamelyik biztosítótársaságnál. A biztosító kiválasztásánál elsőrangú szempont a biztosítás éves díja, hiszen a biztosító szolgáltatásával nem az ügyfél, hanem az ügyfél által károsított fél találkozik.

Ez a biztosítás naptári évre kötődik, és felmondás hiányában automatikusan meghosszabbodik egy évvel. Több biztosító ún. "hűségbonusszal" honorálja, ha balesetet nem okozó ügyfele több éven keresztül nála fizeti biztosítását. Ez nem azonos a bonusrendszerrrel, mely nem függ attól, melyik biztosítónál van az ügyfél GFB-je.

A biztosítóváltásra minden év végén van lehetőség a következő módon (ebben az esetben az addig megszerzett bonusfokozat nem vész el): az adott év november 30-ig írásban kell közölni az addigi biztosítóval a felmondó nyilatkozatot, mely szerint december 31-vel kéri a szerződés megszüntetését, és a megszerzett bonusfokozatról igazolás megküldését. Már ekkor, de legkésőbb következő év január 15-ig a kiválasztott másik biztosítónál meg kell kötni január 1-i kezdettel az új GFB biztosítást.

Alapelv, hogy a forgalomban levő gjm. egy napig sem lehet GFB nélkül. A frissen megvásárolt gjm-re 15 napon belül meg kell kötni az új GFB-t, az előző tulajdonos által kötött biztosítás a vevőre nem érvényes. Ha az eladó hosszabb időszakra fizetett díjat, mint amennyi az eladásig eltelt, akkor a többletet a biztosító visszafizetni köteles.

A GFB biztosítás kötésére évközben kizárólag

  • gépjárművásárlás
  • gépjármű újbóli forgalombahelyezés
  • díjnemfizetés miatt biztosító által történt szerződésbontás

következtében kerülhet sor. Év közben élő biztosítást felmondani a gjm. eladásána ellopásának, forgalomból történő kivonásának esetét kivéve nem lehet. A díj nem fizetésének következménye az elért bonusfokozat elvesztése és rendőrségi feljelentés.

Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás (KGFB) Aki gépjárművét eladja, GFB biztosítását kezelő biztosítójának köteles az adásvételi szeződés fénymásolatát megküldeni. Eben az esetben az addig megszerzett bonusfokozatot nem veszti el, és ha 1 éven belül másik gjm-t vásárol, az új kötelező biztosítás ezzel a bonusfokozattal indul. Akinek évközben díjnemfizetés miatt törölte a biztosító a szerződését, és a továbbiakban nem fizet díjat, az állandó lakhelye szerinti önkormányzat jegyzőjétől bírság mellett kap felszólítást a díjfizetésre. Ebben az esetben visszamenőleg minden, addig nem fizetett hónapra meg kell fizetni a biztosítási díjat.

A káresemény-mentes éveket a biztosító bonusszal, vagyis díjcsökkentéssel honorálja. Egy balesetmentes év után a szerződő egy fokozattal feljebb lép. Az egy biztosítási eseményt(káreseményt) okozó szerződő két fokozatot lép vissza. A bonusfokozatot minden járművezető viszi magával.

Több biztosító bevezette a "hűségbonus" rendszerét, mely szerint a több évig azonos biztosítónál levő szerződések díjából 5-10% kedvezményt adnak. Mérlegelés tárgya, hogy a biztosítók éves díjemelését kompenzálja-e ez a kedvezmény, vagy egy másik biztosító díja a hűségbonus nélkül is alacsonyabb-e.

Amennyiben a szerződő eladja a járművét, az eddigi GFB szerződés nem érvényes a vásárlóra. Az eladónak, ajánlatos a jármű eladását a biztosítónak bejelenteni megküldve számára az adásvételi szerződés egy példányát. Így elkerülheti a biztosító zaklató levelezéseit, és nem tűnhet úgy, hogy csak a díjat nem akarja fizetni. Így az eladástól számított egyéven belül megőrzi a megszerzett bonusfokozatot.

A biztosítási díj megfizetésének átutalási postautalványon(csekken), inkasszóval, vagy átutalással lehet eleget tenni. Közúti forgalomban bekövetkező baleset esetén az első és legfontosabb, hogy nyugodjon meg. A baleset helyszíne előtt kihelyezett elakkadásjelző háromszög kihelyezésével előzzük meg további balesetek bekövetkezését. Ha személyi sérülés történt, legfontosabb az ő ellátása, mentők riasztása. A helyszínt sem gyalogosan, sem a járművel ne hagyja el. Az eseményről töltsenek ki egy "Egységes európai baleseti bejelentő"-t: egyik fél a lap baloldalát, a másik fél a jobb oldalát. Mindketten írják alá a lap alján középen. A felelősség megállapításán, ha csak nem egyértelmű, ne vitatkozzanak, ez nem szükséges, ez az Önök által kitöltött baleseti bejelentőt feldolgozó biztosítók, illetve személyi sérülés esetén a kötelezően kihívandó rendőrségi helyszínelők feladata.

A jelen biztosítás keretében a biztosító megtéríti a gépjárműben, alkatrészeiben, annak tartozékaiban, és a lezárt járműben elhelyezett egyéb vagyontárgyakban keletkezett kárt, valamint kiegészítő biztosításaival egyéb szolgáltatásokat nyújt...

Gépjármű casco biztosítás

A jelen biztosítás keretében a biztosító megtéríti a gépjárműben, alkatrészeiben, annak tartozékaiban, és a lezárt járműben elhelyezett egyéb vagyontárgyakban keletkezett kárt, valamint kiegészítő biztosításaival egyéb szolgáltatásokat nyújt.

A biztosítás az alábbi biztosítási eseményekre vonatkozik:

  • töréskár (baleseti eredetű esemény, vagy idegen személy által okozott rongálás)
  • meghatározott elemi kár
  • lopáskár
  • részlopáskár
  • poggyászlopás
  • rablás
  • üvegkár

A biztosítás minden esetben önrész megjelölésével jön létre, melynek mértéke fordított arányban befolyásolja a biztosítás díját. A gépjárművek általában új állapotuk első félévében új értéken, az első év végéig 90%-os értéken, attól kezdve pedig avult értéken biztosíthatók A gépjárművek casco biztosításának díját az előző évek átlagos törési és lopási kárstatisztikája alapján kalkulálják, ahol szempont az autó típusa, kora, felszereltsége, a járművezető kora, lakóhelye, a jármű használati módja( saját használat, taxi, bérautó, stb.) A biztosítás lopáskockázatba lépéséhez a biztosító előírhatja a jármű általa kielégítőnek tartott vagyonvédelmét: immobilizer, riasztóberendezés, mechanikai védőberendezések (kormányzár, seb.váltózár, stb.), karc, rendszámgravírozás, műholdkövető berendezés beépítése, telefonhívó riasztóberendezések.

A szerződéskötés az ajánlat kitöltésével és aláírásával kezdődik. A fizetési mód kiválasztásától függően történik azonnal, vagy 15 napon belül az első díjrészlet befizetése, átutalása. A biztosító kockázatbalépését megelőzően a gépjárművet a biztosító, vagy alvállalkozója megszemlézi, melynek keretében meggyőződik az alvázszám, motorszám, vagyonvédelmi berendezés, valódiságáról, ellenőrzi a kilométeróra állását, megvizsgálja a jármű műszaki állapotát, felméri sérüléseit, és négy oldalról fényképfelvételt készít róla. Ez a szemle több biztosítónál térítésköteles, amely a szerződőt terheli. A szemle díja 4.500-7.500 Ft között van.

A casco biztosításban is létezik bonusrendszer. Ennek elszámolása utólag történik. A tárgyév végén, amennyiben egész évben nem volt káresemény miatti kifizetés, a következő évre kiterhelt díjból 5 % engedményt ad a biztosító.

Ha káresemény történik, ezt a biztosító kárfelvevőhelyén kell bejelenteni személyesen, illetőleg vannak olyan szervizek, melyek saját maguk intézik a kárfelmérést is. A kár kifizetése történhet számlára, vagy számla nélkül. Számla alapján a teljes számlaösszeget fizeti a biztosító (feltéve, hogy a szervíz a biztosítók által is elismert rezsióradíjakat számolta fel). Számla nélkül a biztosító a javítási költség figyelembevétele nélkül a maga által kikalkulált összeget fizeti.


»Érdeklődöm a termék iránt