Autó-, gépjárműbiztosítás (KGFB, CASCO)

A CASCO biztosítás elemi károkra (tűz, villámcsapás, szélvihar, jégeső, lezúduló hótömeg, stb.) lopáskárokra, valamint a gépjárműben, alkatrészeiben, tartozékaiban - balesetből vagy idegen személy által okozott rongálásból - keletkezett károk fedezetére szolgál.
Díja a gépkocsi típusától, a vállalt önrészesedéstől, a díjfizetés gyakoriságától, továbbá a biztosító állandó lakóhelyén fennálló kockázati viszonyoktól függ.
A biztosítás évi díját az autósok egy összegben vagy részletekben (havonta, negyedévenként, illetve félévenként) fizethetik. Legmagasabb a díj a havonkénti díjfizetés esetén, ennél ritkább időpontokban történő díjfizetés vagy egy összegbeni fizetés esetén a biztosító a díjat engedménnyel állapítja meg.

Miért is van szükségünk kötelező felelősségbiztosításra?

Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás (KGFB)

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás: a gépjármű üzemeltetése során másoknak okozott károk megtérítését szolgálja. Közúti forgalomban gépjármű csak úgy vehet részt, ha érvényes gépjármű felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. A biztosítást 2001. január 1-től új kormányrendelet szabályozza, amely a biztosítók kockázatvállalására vonatkozó feltételeket egységesen rögzíti.

Minden Magyarországon közúti forgalomba helyezett gépjárműnek rendelkeznie kell ezzel a biztosítással. Fedezete azokra a káreseményekre vonatkozik, melyeket a szerződő okoz más gépjárművekben, illetve vagyontárgyakban. Érvényes GFB biztosítással kell rendelkeznie annak a gjm-nek is, amelyik javítószervízben, autókereskedőnél, illetőleg bárhol áll, de nincs kivonva a forgalomból. Természetesen lehetőség van a gjm. 6 hónapos ideiglenes forgalomból történő kivonására, és ez alatt az idő alatt sem súlyadót, sem GFB biztosítást nem kell fizetni.A forgalomba helyezéskor természetesen új GFB szerződést kell kötni valamelyik biztosítótársaságnál.

A biztosító kiválasztásánál elsőrangú szempont a biztosítás éves díja, hiszen a biztosító szolgáltatásával nem az ügyfél, hanem az ügyfél által károsított fél találkozik.

Ez a biztosítás naptári évre kötődik, és felmondás hiányában automatikusan meghosszabbodik egy évvel. Több biztosító ún. "hűségbonusszal" honorálja, ha balesetet nem okozó ügyfele több éven keresztül nála fizeti biztosítását. Ez nem azonos a bonusrendszerrrel, mely nem függ attól, melyik biztosítónál van az ügyfél GFB-je.

A biztosítóváltásra minden év végén van lehetőség a következő módon (ebben az esetben az addig megszerzett bonusfokozat nem vész el): az adott év november 30-ig írásban kell közölni az addigi biztosítóval a felmondó nyilatkozatot, mely szerint december 31-vel kéri a szerződés megszüntetését, és a megszerzett bonusfokozatról igazolás megküldését. Már ekkor, de legkésőbb következő év január 15-ig a kiválasztott másik biztosítónál meg kell kötni január 1-i kezdettel az új GFB biztosítást.

Alapelv, hogy a forgalomban levő gjm. egy napig sem lehet GFB nélkül. A frissen megvásárolt gjm-re 15 napon belül meg kell kötni az új GFB-t, az előző tulajdonos által kötött biztosítás a vevőre nem érvényes. Ha az eladó hosszabb időszakra fizetett díjat, mint amennyi az eladásig eltelt, akkor a többletet a biztosító visszafizetni köteles.

Mikor van szükségünk gépjármű Casco biztosításra?

Gépjármű casco biztosítás

A jelen biztosítás keretében a biztosító megtéríti a gépjárműben, alkatrészeiben, annak tartozékaiban, és a lezárt járműben elhelyezett egyéb vagyontárgyakban keletkezett kárt, valamint kiegészítő biztosításaival egyéb szolgáltatásokat nyújt.

A biztosítás az alábbi biztosítási eseményekre vonatkozik:

  • töréskár: baleseti eredetű esemény, vagy idegen személy által okozott rongálás
  • meghatározott elemi károk
  • lopáskár, részlopáskár, poggyászlopás
  • rablás
  • üvegkár

A biztosítás minden esetben önrész megjelölésével jön létre, melynek mértéke fordított arányban befolyásolja a biztosítás díját. A gépjárművek általában új állapotuk első félévében új értéken, az első év végéig 90%-os értéken, attól kezdve pedig avult értéken biztosíthatók.

A gépjárművek casco biztosításának díját az előző évek átlagos törési és lopási kárstatisztikája alapján kalkulálják, ahol szempont az autó típusa, kora, felszereltsége, a járművezető kora, lakóhelye, a jármű használati módja( saját használat, taxi, bérautó, stb.) A biztosítás lopáskockázatba lépéséhez a biztosító előírhatja a jármű általa kielégítőnek tartott vagyonvédelmét: immobilizer, riasztóberendezés, mechanikai védőberendezések (kormányzár, seb.váltózár, stb.), karc, rendszámgravírozás, műholdkövető berendezés beépítése, telefonhívó riasztóberendezések.

A szerződéskötés az ajánlat kitöltésével és aláírásával kezdődik. A fizetési mód kiválasztásától függően történik azonnal, vagy 15 napon belül az első díjrészlet befizetése, átutalása. A biztosító kockázatbalépését megelőzően a gépjárművet a biztosító, vagy alvállalkozója megszemlézi, melynek keretében meggyőződik az alvázszám, motorszám, vagyonvédelmi berendezés, valódiságáról, ellenőrzi a kilométeróra állását, megvizsgálja a jármű műszaki állapotát, felméri sérüléseit, és négy oldalról fényképfelvételt készít róla. Ez a szemle több biztosítónál térítésköteles, amely a szerződőt terheli. A szemle díja 4.500-7.500 Ft között van.

A casco biztosításban is létezik bonusrendszer. Ennek elszámolása utólag történik. A tárgyév végén, amennyiben egész évben nem volt káresemény miatti kifizetés, a következő évre kiterhelt díjból 5 % engedményt ad a biztosító.

Ha káresemény történik, ezt a biztosító kárfelvevőhelyén kell bejelenteni személyesen, illetőleg vannak olyan szervizek, melyek saját maguk intézik a kárfelmérést is. A kár kifizetése történhet számlára, vagy számla nélkül. Számla alapján a teljes számlaösszeget fizeti a biztosító (feltéve, hogy a szervíz a biztosítók által is elismert rezsióradíjakat számolta fel). Számla nélkül a biztosító a javítási költség figyelembevétele nélkül a maga által kikalkulált összeget fizeti.


»Érdeklődöm a termék iránt